Dette emnet er nedlagt

Ad semesteroppgaven: Vi starter ikke …

Ad semesteroppgaven: Vi starter ikke den individuelle veiledningen på semesteroppgaven før i mai (se forelesningsplanen), men jeg godkjenner gjerne oppgavetitler/problemstiling på mail før det. Vær oppmerksom på at du ikke kan velge en oppgave som er lik eller ligger tett opp til noe du skriver /eller noe du alt har skrevet om på et annet kurs. Hege

Publisert 5. mars 2007 10:22 - Sist endret 10. mai 2007 02:22