Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SGO3400 - Vår 2010

Husk at obligatorisk erklæring skal leveres sammen med bacheloroppaven. Den obligatoriske erklæringen finnes på programsiden under overskriften "Eksamen".

31. mai 2010 13:15

Forelesningen tirsdag 13. april er avlyst.

7. apr. 2010 15:38

Frist for å søke om bytte av seminargruppe er 22. januar.

Her finner du informasjon om hvem som kan få innvilget bytte av seminargruppe, samt søknadsskjema.

Kontaktpunkt for bytte av seminargrupper ved ISS er ekspedisjonen

18. jan. 2010 10:37