Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 31. mai 2010 13:15

Husk at obligatorisk erklæring skal leveres sammen med bacheloroppaven. Den obligatoriske erklæringen finnes på programsiden under overskriften "Eksamen".

Publisert 7. apr. 2010 15:38

Forelesningen tirsdag 13. april er avlyst.

Publisert 18. jan. 2010 10:37

Frist for å søke om bytte av seminargruppe er 22. januar.

Her finner du informasjon om hvem som kan få innvilget bytte av seminargruppe, samt søknadsskjema.

Kontaktpunkt for bytte av seminargrupper ved ISS er ekspedisjonen