Dette emnet er nedlagt

Frist for å søke om …

Frist for å søke om bytte av seminargruppe er 22. januar.

Her finner du informasjon om hvem som kan få innvilget bytte av seminargruppe, samt søknadsskjema.

Kontaktpunkt for bytte av seminargrupper ved ISS er ekspedisjonen

Publisert 18. jan. 2010 10:37 - Sist endret 31. mai 2010 13:16