Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

*= i kompendium @= tilgjengelig på internett

Begreper og teori

Peet, R & E. Hartwick. 2009, Theories of development. Contentions, arguments, alternatives. 2nd Edition, Guildford, New York. Kap. 2,3,6,7,8. 173 s.

*Amin, S. 1984. "Self-reliance and the New International Economic Order". Addo, H. (ed.). Transforming the world economy. Hodder and Stoughton, London. 204-219. 16s.

*Baran, P. A. 1988. "On the political economy of backwardness". Wilber, C.K. (ed.). The political economy of development and underdevelopment. Random House, New York. 96-108. 13s.

*Frank, A.G. 1966. "The development of underdevelopment". Corbridge, S. (ed.). 1995: Development studies. A reader. Arnold, London. 27-37. 11s.

*Galtung, J. 1974. "En strukturell teori om imperialisme". Galtung, J: Fred, vold og imperialisme. Dreyer, Oslo. 122-161. 39s.

*Goulet, D. 1992. "Development: Creator and destroyer of values". World Development, No. 3. 467-475. 7s.

Gwynne, R.N. & C. Kay. 2004. "Latin America transformed: Globalization and neoliberalism". Gwynne, R.N. & C. Kay (eds). Latin America transformed. Globalization and modernity. 2nd ed. Arnold, London. 3-21. 18s.

*Kay, C. 1989. Latin American theories of development and underdevelopment. Routledge, London. 197-227. 30s.

*Lal, D. 1985. "The misconceptions of "development economics". Corbridge, S. (ed.). 1995: Development studies. A reader. Arnold, London. 56-63. 8s.

Murray, W.E. & E. Silva. 2004. "The political economy of sustainable development". Gwynne, R.N. & C. Kay (eds). Latin America transformed. Globalization and modernity . 2nd ed. Arnold, London. 117-138. 21s.

*Senghaas, D. 1985. The European experience. A historical critique of development theory. Berg, Leamington. 13-65. 52s.

*Sutcliffe, B. 1995. "Development after ecology". In Roberts, J.T & A. Hite (eds). 2000. From modernisation to globalisation. Blackwell, Oxford. 328-339. 12s.

Fattigdom og sårbarhet

@ Buchanan-Smith, M. & S. Jaspars. 2007. "Conflict, camps and coercion: the ongoing livelihoods crisis in Darfur". Disasters Vol. 31, Issue S1:s57-76. 20s Tilgjengelig på internett

@ Dilley, M. & T.E. Boudreau. 2001. "Coming to terms with vulnerability: a critique of the food security definition". Food Policy, Vol. 26:229-247. 19s Tilgjengelig på internett

*Hesselberg, J. 1996. "Shelter strategies and the urban poor". Forum for Development Studies, No. 2. 405-415. 11s.

*Hesselberg, J. 2005. "The urban and the rural in the development debate: an overview". Forum for Development Studies. Vol. 32, No. 2 493-507. 14s.

@ Hesselberg, J. 2010. "Fattigdom, utviklingsteori- og stategi." Notat. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO. 42s. Finnes på Classfronter.

@ Hill, E. 2001. "Women in the Indian informal economy: collective strategies for work life improvement and development". Work, Employment & Society, Vol. 15, No. 3. 443-464. 20s. Tilgjengelig på internett

@ Hulme, D. & A. Shepherd. 2003. "Conceptualising chronic poverty". World Development, Vol. 31, No. 3. 403-423. 18s. Tilgjengelig på internett

*Miller, S.M. 1996. "The great chain of poverty explanations". Øyen, E. et al. (eds). Poverty: A global review. Scandinavian University Press, Oslo. 569-586. 18s.

*Rakodi, C. & T. Lloyd- Jones (eds). 2002. Urban livelihoods. Earthscan, London. Chapt. 1,2,4,5. 76s.

*De Almeida, L.F. & F.R. Sànchez. 2000. "The landless workers’s movement and social struggle against neoliberalism". Latin American Perspectives, Vol. 27, Issue 114. 11-32. 21s.

Ellis, F. 2000. Rural livelihoods and diversity in developing countries. Oxford University Press, Oxford. Kap. 1, 2, 11. 80s.

Kay, C. 2004. "Rural livelihoods and peasant futures". Gwynne, R.N. & C. Kay (eds). Latin America transformed. Globalization and modernity. 2nd ed. Arnold, London. 232-250. 18s.

Industrialisering, internasjonal arbeidsdeling og globalisering

*Alden, C. 2007. "China's new foreign policy towards Africa". Alden, C. China in Africa. Zed Books, London. 8-36. 25s.

* Soares de Oliveria, F. 2008. "Making sense of Chinese Oil Investment in Africa". Alden, C. et al. China Returns to Africa. A Rising Power and a Continent Embrace. Hurst & Company, London. 83-110. 27s.

@ Amsden, A. 2004. "Import substitution in high-tech industries: Prebisch lives in Asia!" CEPAL Review 82. 75-89. 14s. Tilgjengelig på internett

*Chang, Ha-Joon. 2003. Globalisation, economic development and the state. Zed Books, London. Chapt. 9: "Institutional foundations for effective design and implementation of selective trade and industrial policies in the least developed countries: theory and evidence". 305-335. 30s.

*Gereffi, G. 1996. "The elusive last lap in the quest for developed-country status". Mittelman, J. (ed.). Globalization. Critical reflections. Lynne Rienner, London. 53-81. 28s.

Gwynne, R.N. 2004. "Structural reform in South America and Mexico: economic and regional perspectives". Gwynne, R.N. & C. Kay (eds). Latin America transformed. Globalization and modernity. 2nd ec. Arnold, London. 39-66. 27s

Kiley, R. 1998. Industrialization and development. Arrowhead Books Press, Reading. Chapter 2, 5, and 8. 69s.

@ Knutsen, H.M. 2003. "Black entrepreneurs, local embeddedness and regional economic development in Northern Namibia." Journal of Modern African Studies Vol. 41, No.4. 555-586. 31s. Tilgjengelig på internett

Politikk og utvikling

Burnell, P. & Randall, V. (eds). 2008. Politics in the developing world. 2nd edition. Oxford University Press, Oxford. kap: 1,9,10,11,14,18 og 20. 160s.

Etisk produksjon og handel, arbeidsforhold

*Chan, A. 2001. Chinese workers under assault. Chapt. 9: "In pursuit of labour rights". M.E. Sharpe, Armonk. 223-235. 14s.

@ Bhagwathi, J, 1995. "Trade liberalisation and fair trade demands: addressing the environmental and labour standards issues". World Economy, Vol. 18, No. 6. 745-759. 14s. Tilgjengelig på internett

@ Bergene, A. C. 2007. "Trade unions walking the tightrope in defending workers’ interests: Wielding a weapon too strong?" Labour Studies Journal, Vol. 32, 142-166. 22s. Tilgjengelig på internett

@ Hensman, R. 2001. "World trade and workers’ rights: in search of an internationalist position". Antipode, Vol. 33, No3. 427-450. 21s Tilgjengelig på internett

Jenkins, R., Pearson, R., & Seyfang, G. 2002. Corporate responsibility and labour rights. Earthscan, London. Chapt. 2, 8, 10,11,13,16. 72s.

@ Prieto-Carrón, M., Lund-Thomsen, P. , Chan, A., Muro, A. & Bhushan, C. 2006. "Critical perspectives on CSR and development: what we know, don’t know and what we need to know." International Affairs Vol. 82, No. 5. 977-987. 10s. Tilgjengelig på internett

*Singh, A. & Zammit, A. 2003. "Globalisation, labour standards and economic development". Michie, J. (ed.). The Handbook of Globalisation. Edward Elgar, Cheltenham. 191-215. 24s.

Bistand

Degnbol-Martinussen, J. & P. Engeberg-Pedersen. 2003. Aid. Understanding international development cooperation. Zed Books, London. Chapt. 3, 4, 13,14. 30-55 and 267-315 75s.

*Liland, F. & K.A. Kjerland. 2003. Norsk utviklingshjelps historie. Bind 3. 1989-2002. Fagbokforlaget, Bergen. Kap.1: Norge, utviklingsland og internasjonalt samarbeid. 17-30. 13s.

*Riddell, R.C. 2007. Does foreign aid really work? Chapter 20: Why aid isn’t working. Oxford University press, Oxford. 357-380. 23s.

Totalt 1414 sider

Anbefalt litteratur, ikke pensum

Metode

Chambers, R. 1997. Whose reality counts? Putting the first last. Intermediate Technology Publications, London.

@ Hesselberg, J. 2009. "Fieldwork in developing countries. A short student guide." Notat. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO. 63s. Finnes i Classfronter

Oppslagsverk

Desai, V. & R.B. Potter. (eds) 2008. The companion to development studies. Arnold, London. Second Edition.

Sachs, W. (ed.). 2002. Development dictionary. A guide to knowledge as power. Zed, London. Second Edition.

UNDP. Human Development Report. Oxford University Press. Årlig publikasjon.

World Bank. 2000/2001. World Development Report. Attacking poverty. Oxford University Press. Også årlig publikasjon.

World Bank. World Development Indicators. Washington DC. Årlig publikasjon.

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Ved kjøp av kompendier/kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

@ - tekster

Pensumbidrag merket med @ finnes tilgjengelig i Bibsys e-tidsskrifts databaser.

For å få tilgang til artiklene som er tilgjengelig på internett er det nødvendig å bruke en datamaskin i UiO’s nettverk. Dette fordi Universitetsbiblioteket har betalt for abonnement for sine studenter og ansatte, og denne tilgangen kontrolleres gjennom maskinens IP-adresse. Dersom man ønsker å laste ned tekstene fra sin maskin hjemme, må man være koblet opp til UiO’s nettverk via VPN-klient.

I noen databaser for e-tidsskrifter er det ikke mulig å lenke direkte til pdf-filen. I disse tilfeller er det lenket til innholdsfortegnelsen eller til tidsskriftet hvor man så kan finne riktig artikkel og laste ned den aktuelle teksten. Tilgjengeliggjøring via internett er en fordel da det gir tilgang til deler av pensum på et tidligere tidspunkt enn ved trykking av kompendier, samt at studenter kan velge å lese på skjerm. Ved utskrift betaler studenter for dette utover utskriftskvoten, men dette er også rimeligere pr side enn kjøp av kompendier pr trykt side.

Publisert 13. okt. 2009 16:16 - Sist endret 26. jan. 2010 12:30