Semester page for SGO4010 - Spring 2010

Frist for å søke om bytte av seminargruppe er 22. januar.

Her finner du informasjon om hvem som kan få innvilget bytte av seminargruppe, samt søknadsskjema.

Kontaktpunkt for bytte av seminargrupper ved ISS er ekspedisjonen

Jan. 18, 2010 10:37 AM