Semesterside for SGO4011 - Høst 2008

Forelesningen torsdag 26. september er avlyst pga sykdom. Forelesningen vil bli holdt på et senere tidspunkt. Informasjon om tid og sted vil fremkomme i den detaljerte undervisningsplanen.

25. sep. 2008 18:05

PROSJEKTSKISSE SEMINAR

Tirsdag 14. oktober blir det som en del av seminarundervisningen på SGO4011 holdt et seminar om utarbeidelse av prosjektskissen.

Se den detaljerte undervisningsplanen for næremere informasjon.

23. sep. 2008 15:38

Forelesningen "Konstruksjonsstrategier: Idealtyper" som utgikk fredag 19/9 blir gitt fredag 7/11.

Den detaljerte undervisningsplanen er nå oppdatert.

22. sep. 2008 18:03