Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 19. mai 2004 02:00

Sensuren på semesteroppgaven er nå hengt opp på tavla i 2. etg. Harriet Holters hus.

Publisert 6. mai 2004 02:00

Det er lagt ut informasjon om tid og sted for muntlig eksamen, for hver enkelt student (under "Eksamen og vurderingsformer"). Eksamen varer i 30 minutter, inkludert tid for sensorene til å sette karakter. Samlet karakter for kurset regnes ut av SV-fakultetet.

Publisert 30. apr. 2004 02:00

For dem som ikke er klar over det, essay nr. 2 skal leveres i to eksemplarer. Navn skal ikke påføres.

Publisert 2. apr. 2004 02:00

Sensur for essay nr. 1 foreligger nå. Alle som leverte har bestått (se forøvrig oppslag i 2. etg. i Harriet Holters hus)

Publisert 30. mars 2004 02:00

Muntlig eksamen blir avholdt 14., 18. og 19. mai.

Publisert 29. mars 2004 02:00

Overheads brukt på seminaret 25.3 er lagt under "seminarundervisning".

Publisert 9. mars 2004 01:00

Seminaret på torsdag 11.3 er utsatt én uke, til torsdag 18.3 kl. 13.15-15.00. Temaet vil fortsatt være "Urbanitet - moderne og postmoderne tolkninger". Dette innebærer at tidspunktet for de tre første seminarene forskyves, slik det framgår av undervisningsplanen.

Publisert 9. mars 2004 01:00

Fristen for innlevering av essay nr. 1 er utsatt fra fredag 12. mars til mandag 15. mars kl. 14.00. Oppgaven leveres fortsatt i ekspedisjonen.

Publisert 23. feb. 2004 01:00

Alle bør møte opp på forelesningen den 2. mars. Da vil foreleser gjennomgå opplegget for seminarene (som begynner 11.3) og presentere gruppeinndelingen (som også legges ut på nettet). Hver studentgruppe (på 3-4 personer) får ansvaret for å presentere et tema fra pensumlitteraturen.

Publisert 6. jan. 2004 01:00

Frist for innlevering av essay 2 er 30. april klokka 14.00. Oppgaven leveres i ekspedisjonen på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Publisert 6. jan. 2004 01:00

Frist for innlevering av essay 1 er 12. mars klokken 14.00. Oppgaven leveres i ekspedisjonen på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.