Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
03.02.2004Per Gunnar Røe    Moderne og postmoderne tolkninger av urbanitet  Dear & Flusty (1998); Harvey (1993); Sibley (2001); Soja (2000); Wessel (2003) 
10.02.2004Per Gunnar Røe    Globale byer og byregioner  Scott (red.) (2001) 
17.02.2004Per Gunnar Røe    Ulikhet og fattigdom  Mingione (red.) (1998); Wessel (2001) 
02.03.2004Per Gunnar Røe    Segregasjon og konflikt  Caldeira (1996); Fieldhouse (1999); Friedrichs (1998); Philips (1998); 
09.03.2004Per Gunnar Røe    Nabolagseffekter og sosial eksklusjon  Anderson (2001); Bauder (2001); Buck (2001); Cars & Edgren-Schori (1998); Environment and Planning A (2001) 
16.03.2004Per Gunnar Røe    Problemområder i byer  Ellaway, Macintyre og Kearns (2001); Friedrichs (1998); Newman (1996); Power (1998); Van Kempen (1998) 
18.03.2004Per Gunnar Røe    Seminar  Tema 1: Urbanitet - moderne og postmoderne tolkninger (se pensum) 
23.03.2004Per Gunnar Røe    Digitale byrom og virtuell urbanisme  Graham (2002); Graham (1998); Robins (1999) 
25.03.2004Per Gunnar Røe    Seminar  Tema 2: Økonomi, ulikhet, mobilitet og segregasjon (se pensum) 
30.03.2004Per Gunnar Røe    Hvordan IKT transformerer byen  Wheeler, Aoyama & Warf (red.) (2000) 
13.04.2003Per Gunnar Røe    Entreprenørpolitikk og markedsføring av byer  Hall og Hubbard (1996); Holcomb (1994); Jessop (1998); Rogerson (1999) 
15.04.2004Per Gunnar Røe    Seminar  Tema 3: "Place poverty" - effekter og politikk (se pensum) 
20.04.2004Per Gunnar Røe    "Governance" i bypolitikken  Harvey (1989); Healey (2002); Imrie & Raco (1999); Keating (2001); Sassen (1998) 
22.04.2004Per Gunnar Røe    Seminar  Tema 4: IKT og byutvikling (se pensum) 
29.04.2004Per Gunnar Røe    Seminar  Tema 5: Entreprenørpolitikk og "governance" i byer (se pensum) 
Publisert 27. okt. 2003 17:00 - Sist endret 9. mars 2004 16:49