Semesterside for SGO4090 - Høst 2008

17. november er det frist for innlevering av masteroppgaver.

Alle dere som skal levere oppgaven i november må sende studiekonsulenten følgende informasjon:

  • fullt navn
  • veileder
  • tittel/tema på oppgaven
  • om du trenger en ukes utsettelse

Alle som ønsker det kan få en ukes utsettelse mot at de ber om å få det. Da blir endelig innleveringsfrist 24. november. Det blir ikke gitt utsettelse utover dette.

Ønsker du å trykke oppgaven på reprosentralen må den leveres der minst 4 virkedager før innleveringsfristen. Studiekonsulenten sender en samlerekvisisjonen til reprosentralen med navnene på alle som har meldt i fra at de skal levere.

14. aug. 2008 17:49