Eksamen: Tid og sted

For noen emner er det ennå ikke fastsatt tid og sted for alle eksamener/vurderinger. Informasjonen om tid og sted for disse eksamenene/vurderingene offentliggjøres etter hvert som den blir klar.

Eksamensordning

Trekkfrist

18. august

Masteroppgave og muntlig eks.

Oppgave og justerende muntlig eksamen

Masteroppgave

Innleveringsfrist: 1. september kl. 14:00

Oppgaven leveres i 4 ex. i ekspedisjonen ved ISS. Samtidig som du leverer oppgaven må du levere kvittering for at den er levert i DUO og erklæringen fra DUO.

Justerende muntlig eksamen

Eksamensordning

Trekkfrist

6. november

Masteroppgave og muntlig eks.

Oppgave og justerende muntlig eksamen

Masteroppgave

Innleveringsfrist: 20. november kl. 14:00

Oppgaven leveres i 4 ex. i ekspedisjonen ved ISS. Oppgaven skal også leveres inn i Studenweb, se informasjon om dette på emnesiden.

Justerende muntlig eksamen

Praktisk om sted og oppmøte

Eksamenssteder vil bli kunngjort senest en uke før eksamen, se forøvrig kart over bygningene. Hvis eksamen avholdes i flere lokaler vil du for de fleste emner finne informasjonen om hvor akkurat du skal sitte i StudentWeb. For noen emner vil informasjonen om plassering av enkeltstudenter bli gitt på andre måter, og studentene på disse emnene vil få nærmere beskjed om dette.

På de fleste eksamener må du møte opp 15 minutter før eksamensstart. Du må også vise frem gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel studentbevis fra UiO, bankkort, pass eller lignende), så husk å ta med dette inn i eksamenslokalet!

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine ved å logge deg inn i StudentWeb.

Mer om eksamen og vurderingsformer for dette emnet finner du i emnebeskrivelsen.