Beskjeder

Publisert 25. feb. 2005 01:00

Frist for å søke Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi om støtte til feltarbeid er 1. april. Mer informasjon finner du her

Publisert 1. jan. 2005 01:00

Frister for innlevering av masteroppgaven vårsemesteret 2005 er 15. februar og 15. mai.