Semesterside for SGO4090 - Vår 2007

Osloforskning utlyser stipend til høyeregrads studenter:Søknadsfristen for studentstipend våren 2007 er onsdag 28. februar. For mer informasjon og søknadsskjema se: http://www.iss.uio.no/forskning/osloforsk/

12. feb. 2007 15:44

Norsk Geografisk Selskap møte torsdag 15. februar kl. 19.00 Harriet Holters hus. Tema er sosiokulturelle stedsanalyser.

7. feb. 2007 09:42

Søkekurs på biblioteket: Mandag 12. februar kl. 13-15. Kursrom 3259 (3.etg)Georg Sverdrups hus. Send en mail til studiekonsulenten for påmeleding.

26. jan. 2007 09:51