Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Oppgave og justerende muntlig eksamen.

Kunngjøring av eksamensresultater: 28. juni

Masteroppgave

Innleveringsfrist: 27. mai kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Oppgaven skal også leveres i DUO, se informasjon om dette på emnesiden.

Kunngjøring av eksamensresultater: 28. juni

Justerende muntlig eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 28. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. des. 2020 16:56