SGO4201 - Pensum/læringskrav

* = pensum i kompendium

@ = pensum tilgjengelig online

URBANITET OG URBANISME

*Amin, A. og Thrift, N. (2002): Cities. Reimaging the urban. Cambridge: Polity Press. Kapittel 4. 28 sider.

@ Dear, M. & Flusty, S. (1998): "Postmodern urbanism." Annals of the Association of American Geographers, vol. 88, nr. 1, s. 50-72. 23 sider. Tilgjengelig på internett

@ Lees, L. (2002): Rematerializing geography: the ‘new’ urban geography. Progress in human geography, vol. 26, nr. 1, s. 101-112. 12 sider. Tilgjengelig på internett

@ Ley, D. (2003): "Forgetting postmodernism? Recuperating a social history of local knowledge." Progress in Human Geography, vol. 27, nr. 5, s. 537-560. 24 sider. Tilgjengelig på internett

*Simonsen, K. (2005): Byens mange ansigter – konstruktion af byen i praksis og fortælling. Frederiksberg C: Roskilde Universitetsforlag. Kapittel 2. 20 sider.

*Wessel, T. (2006): "Los Angeles-modellen. Urbanisme a la LA". I S. Uglevik Larsen (red.) Teori og metode i geografi. Fagbokforlaget, Oslo, s. 94-112. 19 sider.

126 sider.

ETNISK SEGREGASJON OG MANGFOLD

* Franzen, M. (2008) ”Problemet segregation: en orättvis jämförelse”. I Magnusson Turner, L. (red.) Den delade staden. Borea Bokförlag, Umeå, side 25-50. 26 sider.

@ Schnell, I. og Benjamini, Y. (2001) "The socio-spatial isolation of agents in everyday life spaces as an aspect of segregation". Annals of the Association of American Geographers 91, s. 622-636. 15 sider. Tilgjengelig på internett

@ Schnell, I. og Benjamini, Y. (2005) Globalisation and the Structure of Urban Social Space: The Lesson from Tel Aviv. Urban Studies 42: 2489-2510. 22 sider. Tilgjengelig på internett

@ Simpson, L., Gavalas, V. og Finney, N. (2008) Population Dynamics in Etnically Diverse Towns: The Long-term Implications of Immigration. Urban Studies 45, 163-183. 21 sider. Tilgjengelig på internett

@ Tredoux, C. G. og Dixon, J. A. (2009) Mapping the Multiple Contexts of Racial Isolation: The Case of Long Street, Cape Town. Urban Studies, 46: 761-777. 17 sider. Tilgjengelig på internett

*Castaneda, E. (2012) “Places of Stigma: Ghettos, Barrios, and Banlieus”. I Hutchinson, R. og Haynes, B.D. (red.) The Ghetto. Contemporary Global Issues and Controversies. Westview, Phil. PA, side 159-190. 32 sider.

*Wacquant, L. (2008) kapittel 5 “From Conflation to Comparison: How Banlieus and Ghettos Converge and Contrast” I Urban Outcasts. Polity Press: Cambridge side 135-162. 28 sider.

@Wessel, T. (2009) "Does diversity in urban space enhance intergroup contact and tolerance?"  Human Geography s. 5 - 17. 13 sider. Tilgjengelig på internett

174 sider.

 

"PLACE POVERTY" – EFFEKTER AV BOKONSENTRASJON

* Atkinson, R., Buck, N. og Kintrea, K. (2005) "Neighbourhoods and poverty: linking place and social exclusion". I Buck, N., Gordon, I, Harding, A. og Turok, I. (red.) Changing Cities. New York: Palgrave MacMillan. 18 sider.

@ Brattbakk, I. og Wessel, T. (2011) "Long-term neighbourhood effects on education, income and employment among adolescents in Oslo". Urban Studies 50: 381-406. 16 sider. Tilgjengelig på internett

@ Environment and Planning (2001), vol. 33:4 s. 667-684 og vol. 33:8 s1335-1369 Tilsammen 53 sider.

Følgende artikler:

  • McCulloch, A.: "Ward-level deprivation and individual social and economic outcomes in the British Household panel Study."
  • Dorling, D.: "How much does place matter?"
  • Smith, G.; Noble, M. og Wright, G.: "Do we care about area effects?"
  • Burrows, R. og Bradshaw, J.: "Evidence-based policy and practice."
  • Joshi, H.: "Is there a place for area-based initiatives?"
  • Pattie, C.: "On reinvented wheels."
  • Mitchell, R.: "Multilevel modeling might not be the answer."
  • Green, A. E.: "Unemployment, nonemployment, and labour-market disadvantage."
  • McCulloch, A.: "Reply: Ward-level deprivation and individual social and economic outcomes in the British Household Panel Study."

Tilgjengelig på internett

 

* Galster, G. (2010) The Mechanisms of Neighborhood effects. Theory, Evidence, and Policy Implications. Paper for presentation at the ESRC Seminar: Neighbourhood Effects: Theory & Evidence, St. Andrews University, Scotland UK, 4-5 February 2010. 29 sider.

* Galster, G. (2012) “Neighbourhoods and Their Role in Creating and Changing Housing”. I Clapham, D. F., Clark, W.A.V. and Gibb, K. (red.) The Sage Handbook of Housing Studies. Sage Publications, London, side 84-106. 23 sider.

@ Hastings, A. (2004): "Stigma and social housing estates: Beyond pathological explanations. Journal of Housing and Built Environment, vol. 19, s. 233-254. 22 sider. Tilgjengelig på internett

*Pebley, A. R. and Sastry, N. (2004) Neighborhoods, Poverty, and Children’s Well-Being, in Neckerman, K. M. (Ed.) Social Inequality, pp. 119-145. New York: Russel Sage Foundation. 28 sider.

* Van Kempen, R. og Bolt, G. (2012) “Social Consequences of Residential Segregation and Mixed Neighbourhoods”. I Clapham, D. F., Clark, W.A.V. and Gibb, K. (red.) The Sage Handbook of Housing Studies. Sage Publications, London, side 439-460. 22 sider

211 sider

 

MOBILITET, IKT OG BYUTVIKLING

@ Berry, H. og Hamilton, M. 2010. "Changing urban spaces: mobile phones on trains". Mobilities, vol. 5, nr. 1, s. 111-129. 19 sider. Tilgjengelig på internett

@ Buliung, R. N. (2011). "Wired People in Wired Places: Stories about Machines and the Geography of Activity". Annals of the Association of American Geographers, 101(6), s. 1365–1381. 16 sider. Tilgjengelig på internett

* Edensor, T. (2012). "Commuter: Mobility, rhythm and commuting", i Cresswell, T. og Merriman, P. (red.)  Geographies of Mobilities: Practices Spaces Subjects. Ashgate, Farnham. s. 189-204. 16 sider

@ Gilbert, M. (2010). "Theorizing Digital and Urban Inequalities. Critical geographies of 'race', gender and technological capital". Information, Communication & Society, vol. 13, nr. 7, s. 1000 – 1018. 19 sider. Tilgjengelig på internett

@ Hjorthol, R., Gripsrud, M. 2009. "Home as a communication hub: the domestic use of ICT". Journal of Transport Geography, vol. 17, nr. 2, s. 115-123. 9 sider. Tilgjengelig på internett

@ Horner, M. (2004). "Spatial dimensions of urban commuting: A review of major issues and their implications for future geographic research". The professional geographer, vol. 56, nr. 2, s. 160-173. 14 sider. Tilgjengelig på internett

@ Kellerman, A. (2010). "Mobile broadband services and the availability of instant access to cyberspace". Environment and Planning A, vol. 42, nr. 12, s. 2990 – 3005. 16 sider. Tilgjengelig på internett

*Mitchell, W. (2003). "Me++", i Post-sedentary space, The MIT press, Cambridge. Kapittel 9, s. 143-158. 16 sider.

@ Næss, P. (2006). "Accessibility, Activity Participation and Location of Activities: Exploring the Links between Residential Location and Travel Behaviour". Urban Studies, vol. 43, nr. 3, s. 627–652. 26 sider. Tilgjengelig på internett

@ Robertson, S. (2007): "Visions of urban mobility: the Westway, London, England". Cultural geographies, Vol. 14, s. 74-91. 18 sider. Tilgjengelig på internett

@ Sheller, M. og Urry, J. (2000): "The city and the car". International journal of urban and regional research, vol. 24, nr. 4, s. 737-757. 21 sider. Tilgjengelig på internett

192 sider.

I alt 703 sider.

 

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Ved kjøp av kompendier/kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

@ - artikler

Pensumbidrag merket med @ finnes tilgjengelig i Bibsys e-tidsskrifts databaser.

For å få tilgang til artiklene som er tilgjengelig på internett er det nødvendig å bruke en datamaskin i UiO’s nettverk. Dette fordi Universitetsbiblioteket har betalt for abonnement for sine studenter og ansatte, og denne tilgangen kontrolleres gjennom maskinens IP-adresse. Dersom man ønsker å laste ned tekstene fra sin maskin hjemme, må man være koblet opp til UiO’s nettverk via VPN-klient.

I noen databaser for e-tidsskrifter er det ikke mulig å lenke direkte til pdf-filen. I disse tilfeller er det lenket til innholdsfortegnelsen eller til tidsskriftet hvor man så kan finne riktig artikkel og laste ned den aktuelle teksten.

Tilgjengeliggjøring via internett er en fordel da det gir tilgang til deler av pensum på et tidligere tidspunkt enn ved trykking av kompendier, samt at studenter kan velge å lese på skjerm. Ved utskrift betaler studenter for dette utover utskriftskvoten, men dette er også rimeligere pr side enn kjøp av kompendier pr trykt side.

Publisert 8. mai 2013 10:52