Dette emnet er erstattet av HGO4201 – Urban geographical theory.

Timeplan