Semesterside for SGO4201 - Vår 2007

Osloforskning utlyser stipend til høyeregrads studenter:Søknadsfristen for studentstipend våren 2007 er onsdag 28. februar. For mer informasjon og søknadsskjema se: http://www.iss.uio.no/forskning/osloforsk/

12. feb. 2007 15:44

Norsk Geografisk Selskap møte torsdag 15. februar kl. 19.00 Harriet Holters hus. Tema er sosiokulturelle stedsanalyser.

7. feb. 2007 09:42

Semesterstartfest torsdag 1. feb, kl 19.00 på RF-kjelleren (Vilhelm Bjerknes hus).

30. jan. 2007 11:41