Norsk Geografisk Selskap møte torsdag …

Norsk Geografisk Selskap møte torsdag 15. februar kl. 19.00 Harriet Holters hus. Tema er sosiokulturelle stedsanalyser.

Publisert 7. feb. 2007 09:42 - Sist endret 12. feb. 2007 15:44