ARBEIDSLIVSSEMINAR FOR SAMFUNNSGEOGRAFISTUDENTER Onsdag 5 …

ARBEIDSLIVSSEMINAR FOR SAMFUNNSGEOGRAFISTUDENTER

Onsdag 5 mars arrangerer vi et inspirerende og oppløftende seminar om arbeidsmarkedet slik det er i dag for samfunnsgeografer.

Program

  • kl. 12:00-15:00
Sted: seminarrom 132 HHH Skreddersydd jobbsøkerkurs kun for masterstudentene på samfunnsgeografi. Frode Nyhamn fra Karrieresenteret informerer om arbeidsmarkedet i dag og gir inspirerende og nyttige tips om jobbsøkerprosessen.

Påmelding rettes til studiekonsulent Målfrid Hoaas på e-post malfrid.hoaas@sosgeo.uio.no

  • kl. 15:00-16:00 - Pause

  • kl. 16:00-18:00
Sted: U1 (SV-kjelleren) Flere samfunnsgeografer fra ulike yrkesgrupper kommer og forteller om sin bakgrunn og jobbene sin.

  • kl. 18:00 - FEST
Sted: U1 (SV-kjelleren)

VEL MØTT ALLE SAMMEN!

Publisert 14. feb. 2008 20:56 - Sist endret 7. mars 2008 15:20