Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SGO4402 - Høst 2006

Høsten 2006 er absolutt siste semester hvor det arrangeres eksamen i emner uten undervisning på samfunnsgeografi. Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen.

25. okt. 2006 15:59

Kursoppgaven: kursoppgaven er selvvalgt, men må være relatert til kursets tematikk. Oppgaven skal være på inntil 6000 ord, eksklusive referanser og fotnoter.

3. okt. 2006 10:40

Tidspunktet for mandagsseminarene er 14.15-16.00

31. aug. 2006 14:20