Pensum/læringskrav

Pensumbidrag merket med * finnes i kompendium

Album, Dag (1996): Nære fremmede Oslo: Tano. Kap. 2, 3 & 7 (50 sider).

Birkelund, G. E. og Petersen, T. (2003): "Det norske likestillingsparadokset" i Frønes, I. og L.Kjølsrød (red.): Det norske samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 5. (25 sider).

Brochmann, G. (2003): "Lykksalighetens rike og den nye etniske forstyrrelsen" i Frønes, I. og L.Kjølsrød (red.): Det norske samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 14. (25 sider).

*Bugge, Lars (2002), "Pierre Bourdieus teori om makt". Agora: 3/4-02: 224-248. (24 sider)

*Ellingsæter, A. L. (2005): "Tidsklemme – metafor for vår tid”. Tidsskrift for samfunnsforskning, 46:297-326 (29 sider).

Engelstad, F. (2003): "Makt i det norske samfunnet" i Frønes, I. og L. Kjølsrød (red.): Det norske samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 2. (27 sider).

*Gambetta, D (1987): Were they Pushed or did they Jump? Individual Decision Mechanisms in Education. Oslo: Scandinavian University Press. Kap. 1 (23 sider).

Fennefoss, A., Høgsnes, G. (2003): "Arbeidsliv, lønn og forhandlinger" i Frønes, I. og L.Kjølsrød (red.): Det norske samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 4 (25 sider).

*Fuglerud, Ø. (2002): "Generøst forræderi, eller sosialantropologisk vådeskudd?" Tidsskrift for samfunnsforskning. (7 sider).

*Halle, D. (1992): "The Audience for Abstract Art” i M. Lamont & M. Gournier (eds): Cultivating differences. Chicago: University of Chicago Press. S. 131–151. (20 sider)

Hansen, M. N. & Mastekaasa, A. (2003): "Utdanning, ulikhet og forandring" i Frønes, I. og L.Kjølsrød (red.): Det norske samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 3. (28 sider).

*Høgsnes, G. (1999): Krone for krone. Oslo: Ad Notam Gyldendal. S. 58-68. (10 sider).

Maconis, J. J. & Plummer, K. (2005): Sociology. A Global Introduction. Harlow: Pearson Education. Third edition. S. 2-185. (183 sider). (Utgaven fra 2003 kan også brukes, men det anbefales å kjøpe den nye utgaven.)

*Rosenlund, Lennart (1998). "Sosiale strukturer og deres metamorfoser". Sosiologisk tidsskrift, 1-2, 45-73. (29 sider)

Pedersen, Willy: (2005) Nye seksualiteter. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1, 2 og 8 (94 sider)

*Skogen, Ketil (2001): “Who’s Afraid of the Big, Bad Wolf? Young People’s Responses to the Conflicts over Large Carnivores in Eastern Norway”. Rural Sociology, 66(2): 203-226 (23 sider)

*Veblen, T. (1976): Den arbeidsfrie klassen. Oslo: Gyldendal. (kap. 2 & kap. 4, (34 sider).

*Widerberg, K. (2005): ”Køn og samfund” i Andersen, H. og Kaspersen, L.B. (red.): Klassisk og moderne samfunnsteori. København: Hans Reitzels forlag. 3. utgave (27 sider).

*Wikan, U. (2002): The politics of culture i Generous Betrayal. Chicago: Chicago University Press. I Generous Betrayal. s. 69-88. (18 sider).

(Samlet 701 sider)

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Ved kjøp av kompendier/kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

Pensumbidrag merket med * er samlet i kompendier/kopisamlinger og kan kjøpes i Kopiutsalget

Publisert 25. apr. 2006 00:54 - Sist endret 8. juni 2006 14:36