Pensum/læringskrav

Pensumbidrag merket med * finnes i kompendium

Album, Dag (1996): Nære fremmede Oslo: Tano. Kap. 2, 3 & 7 (50 sider).

Birkelund, G. E. og Petersen, T. (2003): "Det norske likestillingsparadokset" i Frønes, I. og L.Kjølsrød (red.): Det norske samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 5. (25 sider).

*Bourdieu, Pierre (2006), "Kapitalens former". Agora. Journal for metafysisk spekulasjon, 24:5-26. (15 sider)

Brochmann, G. (2003): "Lykksalighetens rike og den nye etniske forstyrrelsen" i Frønes, I. og L.Kjølsrød (red.): Det norske samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 14. (25 sider).

*Ellingsæter, A. L. (2005): "Tidsklemme – metafor for vår tid”. Tidsskrift for samfunnsforskning, 46:297-326 (29 sider).

Engelstad, F. (2003): "Makt i det norske samfunnet" i Frønes, I. og L. Kjølsrød (red.): Det norske samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 2. (27 sider).

Fennefoss, A., Høgsnes, G. (2003): "Arbeidsliv, lønn og forhandlinger" i Frønes, I. og L.Kjølsrød (red.): Det norske samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 4 (25 sider).

*Fuglerud, Ø. (2002): "Generøst forræderi, eller sosialantropologisk vådeskudd?" Tidsskrift for samfunnsforskning. (7 sider).

*Halle, D. (1992): "The Audience for Abstract Art” i M. Lamont & M. Gournier (eds): Cultivating differences. Chicago: University of Chicago Press. S. 131–151. (20 sider)

*Hansen, Marianne Nordli (1999), "Utdanningspolitikk og ulikhet". Tidsskrift for samfunnsforskning, 40:172-203. (21 sider)

*Høgsnes, G. (1999): Krone for krone. Oslo: Ad Notam Gyldendal. S. 58-68. (10 sider).

*Krange, Olve & Ketil Skogen (2003), "Skudd i løse lufta? Unge jegere og rovdyrpolitikken". I: Fredrik Engelstad & Guro Ødegård, red., Ungdom, makt og mening. Oslo: Gyldendal akademisk. (18 sider).

Maconis, J. J. & Plummer, K. (2005): Sociology. A Global Introduction. Harlow: Pearson Education. Third edition. S. 2-185. (183 sider). (Utgaven fra 2003 kan også brukes, men det anbefales å kjøpe den nye utgaven.)

Pedersen, Willy: (2005) Nye seksualiteter. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1, 2 og 8 (94 sider)

*Rosenlund, Lennart (1998). "Sosiale strukturer og deres metamorfoser". Sosiologisk tidsskrift, 1-2, 45-73. (29 sider)

*Shavit, Yossi & Hans Peter Blossfeld (1993), Persistent Inequality. Changing Educational Attainment in Thirteen Countries. Boulder, Colorado: Westview Press. Kap. 1 (24 sider).

*Veblen, T. (1976): Den arbeidsfrie klassen. Oslo: Gyldendal. (kap. 2 & kap. 4, (34 sider).

*Widerberg, K. (2005): ”Køn og samfund” i Andersen, H. og Kaspersen, L.B. (red.): Klassisk og moderne samfunnsteori. København: Hans Reitzels forlag. 3. utgave (27 sider).

*Wikan, U. (2002): The politics of culture i Generous Betrayal. Chicago: Chicago University Press. I Generous Betrayal. s. 69-88. (18 sider).

Østerberg, Dag (2003), Sosiologiens nøkkelbegreper og deres opprinnelse. Oslo: Cappelen akademisk. (157 sider).

(Samlet 838 sider)

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Ved kjøp av kompendier/kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

Pensumbidrag merket med * er samlet i kompendier/kopisamlinger og kan kjøpes i Kopiutsalget

Publisert 24. apr. 2007 21:05 - Sist endret 30. mai 2007 15:50