Pensum/læringskrav

Grunnbøker:

Per Morten Schiefloe (2003): Mennesker og samfunn. Oslo: Fagbokforlaget (kap. 1-9, 11-12)

Ivar Frønes og Lise Kjølsrød (2010) (red): Det norske samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk (kap. 6, 8, 10, 13-14, 21)

Cathrine Holst (2009): Hva er feminisme. Oslo: Universitetsforlaget. "Kjønnsanalyse", s. 14-44.

I kompendium (samme for SOS1000 og SOS1001)

* Jensen, An-Magritt (2004), “Harde fakta om myke menn”. S. 201-230 i Anne Lise Ellingsæter og Arnlaug Leira Velferdsstaten og familien. Utfordringer og dilemmaer. Oslo: Gyldendal Akademisk. (29 sider)

* Pedersen, Willy (2005), “Seksualiteter”. Kap. 1 (s.10-43), i Nye seksualiteter, Oslo: Universitetsforlaget. (33 sider)

* Østerud, Øyvind (1999), “Global kultur – global landsby?” og “Demokrati, nasjonalisme og overnasjonalitet”. Kap. 3 (s. 60-88) og kap. 7 (s.144-161), i Globaliseringen og nasjonalstaten. Oslo: Gyldendal Akademisk. (45 sider)

* Østerud, Øyvind, Fredrik Engelstad og Per Selle (2003), “Bedrift, medbestemmelse og demokrati”. Kap. 16 (s. 233-244), i Østerud m. fl. , Makten og demokratiet. Oslo: Gyldendal Akademisk. (12 sider)

* Harriet Holter (1974): "Kjønnsroller og sosial struktur", s. 9-50 (inkl. noter). I: Kvinners liv og arbeid. Universitetsforlaget, Oslo.

* Turid Noack (2004) ”Familien i velferdsstaten: Fra støttespiller til trojansk hest?” I: Anne Lise Ellingsæter og Arnlaug Leira (red) Velferdsstaten og familien. Oslo: Gyldendal Akademisk, pp. 39-66.

*Andersson, Mette (2007), ”Migrasjon som utfordring. Kritikk av metodologisk nasjonalisme.” i Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning. Pax Forlag, 53-79 (26s)

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Ved kjøp av kompendier/kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

Pensumbidrag i kompendier/kopisamlinger kan kjøpes i Kopiutsalget.

Publisert 9. apr. 2010 10:10 - Sist endret 2. sep. 2010 14:52