SOS1001 - Pensum/læringskrav

Tekster merket

* er tilgjenglig i kompendium

@ er tilgjengelig på nett

 

Grunnbøker:

Per Morten Schiefloe (2011): Mennesker og samfunn. Oslo: Fagbokforlaget (545 sider)

Ivar Frønes og Lise Kjølsrød (2010) (red): Det norske samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk, kap. 8, 13, 15, 21 (90 sider).

Dag Østerberg (2012a): Sosiologens nøkkelbegreper. Oslo: Cappelen Akademisk. Kap: 2-3, 6-10, 14-20, 22-26 (90 sider).

Hans Erik Næss og Willy Pedersen (2012) (red): Merkesteiner i norsk sosiologi. Oslo: Universitetsforlaget. Utdrag av Østerberg, Aubert, Lysgaard, Holter, Løchen (157 sider)

 

Kompendium

Felleskompendium for SOS1000/ SOS1001:

Andersson, Mette (2007), ”Migrasjon som utfordring. Kritikk av metodologisk nasjonalisme.” i Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning. Oslo: Pax, s. 53-79 (26 sider)

* Engelstad, Fredrik, Carl Erik Grenness, Ragnvald Kalleberg og Raino Malnes (1998), “Menneskemodeller” i Samfunn og vitenskap. Oslo: adNotam Gyldendal, s. 160-178 (19 sider)

* Gåsdal, Odd og Allan Sande (2009), Miljø og samfun, kap. 7. Oslo: Cappelen Akademisk, (20 sider)

* Mjøset, Lars (1998), “Samfunnsvitenskapens natur”- I Tor A. Benjaminsen og Hanne Svarstad, red., Samfunnsperspektiver på miljø og utvikling. Oslo: Tano-Aschehoug, s. 59-84 (26 sider)

* Pedersen, Jon (1998). «Allmenninger: Bærekraftig ressursutnyttelse eller tragedie?» I Tor A. Benjaminsen og Hanne Svarstad, red., Samfunnsperspektiver på miljø og utvikling. Oslo: Tano-Aschehoug, s. 294-311 (18 sider).

 

Tilleggskompendium for SOS1001:

* Noack, Turid og Torkild H. Lyngstad (2012), «Samlivsrevolusjonen». I Anne Lise Ellingsæter og Karin Widerberg, red., Velferdsstatens familier. Nye sosiologisk perspektiver, kap. 3. Oslo: Universitetsforlaget. (21 sider).

 

E-artikler

@ Beck, Ulrich (1992). “From Industrial Society to the Risk Society: Questions of Survival, Social Structure and Ecological Enlightenment.” Theory, Culture and Society, 9:97-123 (27 sider)

@ Blumer, Harold (1966). Sociological implications of the Thought of George Herbert mead. American Journal of Sociology, 71:535-544 (10 sider)

@ Engelstad, Fredrik (2012), "Samfunn, demokrati og makt." I Hans Erik Næss og Kenneth Dahlgren (red.) Tanker om samfunn. Oslo: Universitetsforlaget (20 sider). Tilgjengelig på internett.

@ Lam, David (2011), “How the World Survived the Population Bomb: Lessons from 50 Years of Extraordinary Demography History”. Demography, 48:1231-1262. (22 sider)

@ Lund, Ragnhild og Merete Lie (2010). «Det lokale I det globale: norsk industri i Asia». Sosiologisk tidsskrift, 2010:76-95 (20 sider).

@ Ostrom, Ellinor (2009). «A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological Systems». Science, 325:419-422 (4 sider)

 

 

Til sammen: 1030 sider

Exfac (ikke pensum)

Balsvik og Solli (2011) Introduksjon til samfunnsvitenskapene 1-2, Oslo: Universitetsforlaget

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Ved kjøp av kompendier/kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

@ - artikler Pensumbidrag merket med @ finnes tilgjengelig i Bibsys e-tidsskrifts databaser. For å få tilgang til artiklene som er tilgjengelig på internett er det nødvendig å bruke en datamaskin i UiO’s nettverk. Dette fordi Universitetsbiblioteket har betalt for abonnement for sine studenter og ansatte, og denne tilgangen kontrolleres gjennom maskinens IP-adresse. Dersom man ønsker å laste ned tekstene fra sin maskin hjemme, må man være koblet opp til UiO’s nettverk via VPN-klient.

I noen databaser for e-tidsskrifter er det ikke mulig å lenke direkte til pdf-filen. I disse tilfeller er det lenket til innholdsfortegnelsen eller til tidsskriftet hvor man så kan finne riktig artikkel og laste ned den aktuelle teksten. Tilgjengeliggjøring via internett er en fordel da det gir tilgang til deler av pensum på et tidligere tidspunkt enn ved trykking av kompendier, samt at studenter kan velge å lese på skjerm. Ved utskrift betaler studenter for dette utover utskriftskvoten, men dette er også rimeligere pr side enn kjøp av kompendier pr trykt side.

Publisert 13. mai 2013 12:31 - Sist endret 27. sep. 2013 14:20