SOS1001 - Pensum/læringskrav

Tekster merket

* er tilgjenglig i kompendium

@ er tilgjengelig på nett

Slik finner du en artikkel fra pensumlisten

Grunnbøker:

Per Morten Schiefloe (2011): Mennesker og samfunn. Oslo: Fagbokforlaget (545 sider)

Særtrykk av de utvalgte kapitlene (tilgjengelig hos Akademika): Ivar Frønes og Lise Kjølsrød (2016, kommer)) (red.) Det norske samfunn. 7. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapitlene Introduksjon til sosiologi  Kapittel 1: Befolkningsutviklingen  Kapittel 31: Det organiserte sivilsamfunnet  Kapittel 37: Medier og kommunikasjon (ca. 90 sider).

Dag Østerberg (2012a): Sosiologens nøkkelbegreper. Oslo: Cappelen Akademisk. Kap: 2-3, 6-10, 14-20, 22-25 (90 sider).

Hans Erik Næss og Willy Pedersen (2012) (red): Merkesteiner i norsk sosiologi. Oslo: Universitetsforlaget. Utdrag av Østerberg, Aubert, Lysgaard, Christie, Løchen (117 sider)

Willy Pedersen: Bittersøtt. Nytt perspektiv på rus og rusmidler. Oslo: Universitetsforlaget, 2015. Kapittel 2,3 og 4 Utdrag ca 80 sider

 

Kompendium

*Ellingsæter, A.L. (2000) "Modernitet og forståelser av kjønn". I F. Engelstad (red.): Kunnskap og refleksjon. 50 års samfunnsforskning. Oslo: Institutt for samfunnsforskning, s. 149-171.

*Engelstad, Fredrik, Carl Erik Grenness, Ragnvald Kalleberg og Raino Malnes (1998), “Menneskemodeller” i Samfunn og vitenskap. Oslo: adNotam Gyldendal, s. 160-178 (19 sider)

*Gåsdal, Odd og Allan Sande (2009), Miljø og samfun, kap. 7. Oslo: Cappelen Akademisk, (20 sider)

*Mjøset, Lars (1998), “Samfunnsvitenskapens natur”- I Tor A. Benjaminsen og Hanne Svarstad, red., Samfunnsperspektiver på miljø og utvikling. Oslo: Tano-Aschehoug, s. 59-84 (26 sider)

* Noack, Turid og Torkild H. Lyngstad (2012), «Samlivsrevolusjonen». I Anne Lise Ellingsæter og Karin Widerberg, red., Velferdsstatens familier. Nye sosiologisk perspektiver, kap. 3. Oslo: Universitetsforlaget. (21 sider).

*Pedersen, Jon (1998). «Allmenninger: Bærekraftig ressursutnyttelse eller tragedie?» I Tor A. Benjaminsen og Hanne Svarstad, red., Samfunnsperspektiver på miljø og utvikling. Oslo: Tano-Aschehoug, s. 294-311 (18 sider).

*Marianne Nordli Hansen og Fredrik Engelstad (2010), «Samfunnsklasser og eliter». I Ivar Frønes og Lise Kjølsrød (red.) Det norske samfunn. 6. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk, kap. 8 (22 sider)

 

E-artikler

@Enjolras, Bernard, Rune Karlsen, Kari Steen-Johnsen og Dag Wollebæk (2013), Liker – liker ikke: Sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet, kap. 2. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (21 sider). Tilgjengelig på internett

@Lam, David (2011), “How the World Survived the Population Bomb: Lessons from 50 Years of Extraordinary Demography History”. Demography, 48:1231-1262. (22 sider) Tilgjengelig på internett

@Lutz, W., S. Kritzinger, V. Skirbekk (2007) «The demography of a growing European identity», Science 314(5798): 425-426 (2s) Tilgjengelig på internett.

@Schelling. T. (1971) Dynamic Models of Segregation, i Journal of Mathematical Sociology 1(2): 143-186. (43 sider) Tilgjengelig på internett

@Statistisk sentralbyrå (2015) «Befolkning, sysselsetting, utdanning». Kap. 4 i Økonomiske analyser 1/2015. Tilgjengelig på internett (s 61-69; 8 sider)

@Sundt, E. “Om giftermål i Norge”. Tilgjengelig på internett. (Utvalg tilsvarende omtrent 50 sider)

@Søbye, E (2012) “Historien bak aldrende befolkning”, Samfunnsspeilet 2012(2): 6-13 (7 sider) Tilgjengelig på internett

@Østby, L & Henriksen, K (2013) «Innvandrere: Hva vi nå vet og ikke vet.» Samfunnsspeilet 5/2013: s XX   Tilgjengelig på internett.

 

Exfac (ikke pensum)

Balsvik og Solli (2011) Introduksjon til samfunnsvitenskapene 1-2, Oslo: Universitetsforlaget

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Ved kjøp av kompendier/kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

@ - artikler Pensumbidrag merket med @ finnes tilgjengelig i Bibsys e-tidsskrifts databaser. For å få tilgang til artiklene som er tilgjengelig på internett er det nødvendig å bruke en datamaskin i UiO’s nettverk. Dette fordi Universitetsbiblioteket har betalt for abonnement for sine studenter og ansatte, og denne tilgangen kontrolleres gjennom maskinens IP-adresse. Dersom man ønsker å laste ned tekstene fra sin maskin hjemme, må man være koblet opp til UiO’s nettverk via VPN-klient.

I noen databaser for e-tidsskrifter er det ikke mulig å lenke direkte til pdf-filen. I disse tilfeller er det lenket til innholdsfortegnelsen eller til tidsskriftet hvor man så kan finne riktig artikkel og laste ned den aktuelle teksten. Tilgjengeliggjøring via internett er en fordel da det gir tilgang til deler av pensum på et tidligere tidspunkt enn ved trykking av kompendier, samt at studenter kan velge å lese på skjerm. Ved utskrift betaler studenter for dette utover utskriftskvoten, men dette er også rimeligere pr side enn kjøp av kompendier pr trykt side.

Publisert 18. apr. 2016 13:30 - Sist endret 18. aug. 2016 10:53