Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

20. oktober

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 3. november kl. 09:00 (6 timer).

Oppmøte: 30 minutter før eksamen begynner.

Sted: Sal 3B Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera.

Kunngjøring av eksamensresultater: 24. november

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. sep. 2020 10:04