Beskjeder

Publisert 26. sep. 2018 17:54

Seminar 3 (10:15-12:00) og seminar 4 (12:15-14:00) er avlyst torsdag 27. september pga sykdom. Seminarrekken utvides med én uke, til torsdag 25. oktober. Se timeplanen for oppdaterte tider.

Publisert 12. sep. 2018 10:49

Flere har merket at teksten til Birkelund og Petersen (2010) har vært i kompendiet, men ikke i pensumlisten på nett. Denne teksten er på pensum, og pensumlisten er nå oppdatert med følgende tittel: 

*Birkelund, Gunn og Trond Petersen (2010), "Det norske likestillingsparadokset", I Ivar Frønes og Lise Kjølsrød (red.) Det norske samfunn. 6. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk, kap. 6 (19 sider)

Følgende tekst er i kompendiet, men er ikke på pensum dette semesteret:

*Engelstad, Fredrik m.fl. (2003): Makt og demokrati i arbeidslivet, kapittel 1, s. 15-31. Oslo: Gyldendal Akademisk. (16 sider)

Ved spørsmål, ta kontakt med SV-info.