Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

4. mai

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 18. mai kl. 09:00 (6 timer).

Oppmøte: 30 minutter før eksamen begynner.

Sted: Silurveien 2 Sal 3B

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera.

Kunngjøring av eksamensresultater: 8. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2022 04:44