Dette emnet er erstattet av SOSGEO1120 – Kvantitativ metode.

Semesterside for SOS1120 - Høst 2010

Sensuren for SOS1120 har nå falt. Dere finner resultatet i studentweb.

Alle kandidater får begrunnelse for karakteren dersom de ønsker det. Begrunnelse kan hentes i ekspedisjonen på instituttet (Harriet Holters hus, 2. etasje) i uke 1 (3.-7. januar). Ekspedisjonen er åpen mellom kl. 12.00 og 15.00.

Etter 7. januar kan du ikke be om å få begrunnelse. Dersom du ikke kan komme selv, kan en annen med din fullmakt hente begrunnelsen din. Normal klagefrist løper fra og med den 7. januar for alle.

23. des. 2010 14:13

PRIVATIST: Filer for privatister blir lagt ut på http://folk.uio.no/torkildl/sos1120/

4. nov. 2010 10:36