Dette emnet er erstattet av SOSGEO1120 – Kvantitativ metode.

Semesterside for SOS1120 - Høst 2011