Dette emnet er erstattet av SOSGEO1120 – Kvantitativ metode.