Dette emnet er erstattet av SOSGEO1120 – Kvantitativ metode.

Semesterside for SOS1120 - Vår 2019

Ingen beskjeder

Kontakt

SV-info