Pensum/læringskrav

Samlet pensum ca. 650 sider

*Birkelund, Gunn E. (2000): "Modernitetens flertydighet". Tidsskrift for samfunnsforskning, 41 (2), 215-235. (21 sider)

* Bourdieu, Pierre (1977). "Cultural Reproduction and Social Reproduction". Kap 29 i Karabel, Jerome & A. H. Halsey (ed.): Power and Ideology in Education, s. 511-534 (24 sider)

Breen, Richard og David B. Rottman (1995). "Class Stratification. A Comparative Perspective". Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf. (180 sider)

*Dæhlen, Marianne (2001). "Rekruttering til høyere utdanning: Sosial bakgrunn betyr mer enn innvandrerbakgrunn". Samfunnsspeilet, 2, 42-47. (6 sider)

* Frønes, Ivar (1996). "Revolusjon uten opprør. Kjønn, generasjoner og sosial endring i Norge på 1980-tallet". Tidsskrift for samfunnsforskning, 1, 71-86. (16 sider)

*Hansen, Marianne Nordli (1986). Sosiale utdanningsforskjeller: "Hvordan er det blitt forklart? Hvordan bør de forklares?" Tidsskrift for samfunnsforskning, 27: 3-28. (26 sider) *Hansen, Marianne Nordli (1999). "Utdanningspolitikk og ulikhet". Tidsskrift for samfunnsforskning, 40 (2), 172-203. (32 sider)

* Hernes, Gudmund (1974). "Om ulikhetens reproduksjon. Hvilken rolle spiller skolen?" I forskningens lys, 231-251. (21 sider)

*Krange, Olve og Anders Bakken (1998). "Innvandrerungdoms skoleprestasjoner. Tradisjonelle klasseskiller eller nye skillelinjer?" Tidsskrift for samfunnsforskning, 39 (3), 381-410. (30 sider)

* MacLeod, Jay (1994). "Ain’t No Makin’ It: Leveled Aspirations in a Low-income Neighborhood". Utdrag fra Grusky, David (ed.) Social Stratification, s. 347-358. (12 sider)

*Ogbu, John U (1991). "Immigrant and Involuntary Minorities in Comparative Perspective". Kapittel 1 i Gibson og Ogbu (ed.): Minority status and schooling. A Comparative Study of Immigrant and Involuntary Minorities, s. 3-33. Garland publishing inc. (31 sider)

*Pakulski, Jan og Malcolm Waters (1996). "The reshaping and dissolution of social class in advanced society. Theory and Society", 25, 667-691. (25 sider)

*Petersen, Trond (2002). "Likestilling i arbeidsmarkedet". Tidsskrift for samfunnsforskning, 43 (4), 443-478. (36 sider)

* Kommentarer til Petersen (2003). Tidsskrift for samfunnsforskning (2003), 44 (3), 417-454 (38 sider):

Aagoth Elise Storvik: "Likestilling i arbeidslivet – hva betyr det, og hvordan skal det studeres? En kommentar til Trond Petersens artikkel "Likestilling i arbeidsmarkedet"

*Erling Barth: "Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. En kommentar til Trond Petersen"

*Ann Nilsen og Nina C. Raaum: Likestilling i arbeidslivet. En kommentar til Trond Petersen

*Trond Petersen: Sluttreplikk: Fra tvang til valg

Prieur, Annick (2004). Balansekunstnere, s. 8-45. Oslo: Pax forlag. (38 sider)

Rogstad, Jon (2001): "Sist blant likemenn? Synlige minoriteter på arbeidsmarkedet". Pax forlag/Institutt for samfunnsforskning. Kapittel 1, 2 og 11. (39 sider)

*Rosenlund, Lennart (1998). Sosiale strukturer og deres metamorfoser. Sosiologisk tidsskrift, 1-2, 45-73. (29 sider)

*Shavit, Yossi og Hans-Peter Blossfeld (1993): Kapittel 1 i Shavit, Yossi & Hans-Peter Blossfeld (ed.) Persisting Inequality. Changing Educational Attainment in Thirteen Countries, s. 1-23. Boulder, CO: Westview Press. (24 sider)

*Wright, Erik Olin (1996). "The continuing relevance of class analysis". Theory and Society, 25, 693-716. (24 sider)

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Ved kjøp av kompendier/kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

Pensumbidrag merket med * er samlet i kompendier/kopisamlinger og kan kjøpes i Kopiutsalget

Publisert 21. apr. 2005 14:34 - Sist endret 8. juli 2005 16:54