Pensum/læringskrav

* = artikkelen er i kompendium

@ = artikkelen er tilgjengelig på nett

Bøker:

Bottero, Wendy (2005):Stratification: Social division and inequality 3-14 og 32-259. 239 sider

Scott, John (1996): Stratification and Power (kap 2,3 og 4) 20 - 127. 107 sider

Dahlgren, Kenneth og Ljunggren, Jørn red. (2010): Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Universitetsforlaget. Utdrag er spesifisert under.

Artikler og bokkapitler:

@ Andersen, Gisle og Mangset, Marte (2012). Er forestillingen om det egalitære Norge resultatet av en målefeil? Om falske og ekte motsetninger mellom sosiologiske analyser av klasse og kultur. Tidsskrift for samfunnsforskning, 53: 157-188. 31 s. Fulltekst

@ Andersen, Patrick Lie and Marianne Nordli Hansen. 2011. "Class and Cultural Capital—The Case of Class Inequality in Educational Performance." European Sociological Review. 15 sider Fulltekst

@ Atkinson, Will (2007) “Beck, individualization and the death of class: a critique.”, i British journal of Sociology, Volume: 58, Issue: 3, Pages: 349-366 Fulltekst

* Beck, Ulrich (1986/1992) ”Beyond Status and Class?”, i Risk Society:towards a new modernity, pp 91-102 (11s)

Birkelund, Gunn Elisabeth (2010) "Klasse og kjønn", 58-70 i Klassebilder. 12 sider

* Bourdieu, Pierre (1985): "The Forms of Capital". 241–258 i Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, ed. JG Richardson. 17 sider

* Bourdieu, Pierre (1995): "Forfatterens forord" i Distinksjonen, Pax forlag, 1995. 14 sider.

@ Bourdieu, Pierre (1985) 'Social space and the genesis of groups' Theory and Society Volume 14, Number 6, 723-744, 22s Fulltekst

@ Clark, Terry N., Seymour M. Lipset (1991) “Are social classes dying?” International Sociology December 1991 vol. 6 no. 4 397-410. 14 sider Fulltekst

* Crompton, Rosemary og Scott, John (2005): "Class Analysis: Beyond the Cultural Turn", 186-203 i Rethinking Class: Culture, Identity and Lifetyle. 17 sider

Dahlgren, Kenneth & Ljunggren, Jørn (2010) – Klasse: begrep, skjema, debatt. I Dahlgren, K. og J. Ljunggren Klassebilder. Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Oslo: Universitetsforlaget. 15 sider.

@ Devine, Fiona (1998): Class Analysis and the Stability of Class Relations 23-42. 19 sider Fulltekst

Elstad, Jon Ivar (2010): "Klasseforskjeller i helse: Et spørsmål om arbeid?", 98-108 i Klassebilder. 10 sider

@ Fekjær, Silje Noack, & Gunn Elisabeth Birkelund (2007), "Does the Ethnic Composition of Upper Secondary Schools Influence Educational Achievement and Attainment? A Multilevel Analysis of the Norwegian Case." European Sociological Review 23 (3):309-323. 15s Fulltekst

Fejkær, Silje B. (2010) "Klasse og innvandrerbakgrunn: To sider av samme sak?", 84-97 i Klassebilder. 13 sider

Flemmen, Magne (2010) "Lukning i overklassen", 228-239 i Klassebilder. 11 sider

@ Goldthorpe, John H. (1996), "Class Analysis and the Reorientation of Class Theory: The Case of Persisting Differentials in Educational Attainment." The British Journal of Sociology 47 (3):481-505.(24 sider) Fulltekst

Hansen, Marianne Nordli og Wiborg, Øyvind. (2010): "Klassereisen - mer vanlig i dag?" 197-212 i Klassebilder. 15 sider

Hjellbrekke, Johs og Olav Korsnes (2010): "Nedturar. Ein analyse av deklassering i to norske etterkrigskohortar". 213-226 i Klassebilder. 13 sider

@ Hout, Mike, Clem Brooks & Jeff Manza (1993) “The persistence of classes in post-industrial societies”, International Sociology September 1993 vol. 8 no. 3 259-277. 19 sider Fulltekst

@ Kingston, Paul W. (2001) The Unfulfilled Promise of Cultural Capital Theory. 88-99. 11 sider Fulltekst.

@ Lareau, Anette (2002) Invisible Inequality: Social Class and Childrearing in Black Families and White Families, 747-776. 29 sider Fulltekst

@ Leirvik, Mariann Stærkebye (2012): “’Å ta kunsthistorie eller statsvitenskap er en luksus ikke alle kan unne seg’. Kan utdanningsatferd forstås ut fra ulike kapitalformer i etniske nettverk?” Tidsskrift for samfunnsforskning, 53: 189-216. 28 s. Fulltekst

*Massey, Douglas S. (2008): “How Stratification Works”, i Categorically Unequal. The American Stratification System. New York: Russel Sage Foundation. S.1-27. 27 sider

@ Mayer, Susan E., & Christopher Jencks (1989), "Growing Up in Poor Neighborhoods: How Much Does It Matter?" Science 243 (4897):1441-1445. 5s Fulltekst

@ Musterd, Sako (2005), Social and Ethnic Segregation in Europe: Levels, Causes, and Effects. Journal of Urban Studies 27 (3): 331-348. 18s Fulltekst

@ Nayak, Anoop (2006), "Displaced Masculinities: Chavs, Youth and Class in the Post-industrial City." Sociology 40 (5):813-831. 19s Fulltekst

Orupabo, Julia (2010): ”En klassereise nedover”, 71-83 i Klassebilder. 12 sider.

@ Ottosen, Mai Heide (2009), ’A Sense of One’s Place: Residentale erfaringer i arbejder- og overklassen’, Sosiologisk Tidsskrift, vol: 17, nr: 01, sider: 41-69, Oslo, 28s Fulltekst

Prieur, Annick og Rosenlund, Lennart (2010): "Danske distinksjoner", 111-128 i Klassebilder. 17 sider

@ Reay, D., G. Crozier, et al. (2009). "‘Strangers in Paradise’?" Sociology 43(6): 1103-1121. 18 sider Fulltekst

Ringdal, Kristen (2010): ”Sosial mobilitet”, 185-195 i Klassebilder. 10 sider

* Savage, Mike og Devine, Fiona (2005): "The Cultural Turn, Sociology and Class Analysis", 1-23 i Rethinking Class: Culture, Identity and Lifetyle. 22 sider

@ Scott, John (2008): “Modes of power and the re-conceptualization of elites”, The Sociological Review, 56: 25-53. 28 sider. Fulltekst

Seljestad, Lars Ove (2010) – I begynnelsen var klassereisa. I Dahlgren, K. og J. Ljunggren Klassebilder. Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Oslo: Universitetsforlaget. 11 sider.

* Skilbrei, May-Len (2005): "Klasse, etnisitet og kjønn som erfaringer: Om å være vanlig, arbeidsom og anstendig", 50-68 i Sosiologi i dag35, nr 4. 18 sider

Skilbrei, May-Len (2010): "Den som står med begge beina planta på jorda står stille: Om kjønn og klassereiser", 43-57 i Klassebilder. 14 sider

Trondman, Mats (2010) – Ubegripelig ting. Når livsbaner stiger og faller. I Dahlgren, K. og J. Ljunggren Klassebilder. Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Oslo: Universitetsforlaget. 13 sider.

@ Wright, Erik Olin (1997): Conceptualizing the interaction of class and gender 115-124. 9 sider Fulltekst

Totalt: 988 sider

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Ved kjøp av kompendier/kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

@- artikler

Pensumbidrag merket med @ finnes tilgjengelig i Bibsys e-tidsskrifts databaser.

For å få tilgang til artiklene som er tilgjengelig på internett er det nødvendig å bruke en datamaskin i UiO’s nettverk. Dette fordi Universitetsbiblioteket har betalt for abonnement for sine studenter og ansatte, og denne tilgangen kontrolleres gjennom maskinens IP-adresse. Dersom man ønsker å laste ned tekstene fra sin maskin hjemme, må man være koblet opp til UiO’s nettverk via VPN-klient. I noen databaser for e-tidsskrifter er det ikke mulig å lenke direkte til pdf-filen. I disse tilfeller er det lenket til innholdsfortegnelsen eller til tidsskriftet hvor man så kan finne riktig artikkel og laste ned den aktuelle teksten. Tilgjengeliggjøring via internett er en fordel da det gir tilgang til deler av pensum på et tidligere tidspunkt enn ved trykking av kompendier, samt at studenter kan velge å lese på skjerm. Ved utskrift betaler studenter for dette utover utskriftskvoten, men dette er også rimeligere pr side enn kjøp av kompendier pr trykt side.

Publisert 25. nov. 2013 13:21 - Sist endret 25. nov. 2013 13:22