Pensum/læringskrav

Bøker:

Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan (2007): Hvordan organisasjoner fungerer, 3. utgave. Fagbokforlaget. Kap: 1-6, 9-12. Totalt: 340 sider

Ellingsæter, Anne Lise (2009): Vår tids moderne tider. Universitetsforlaget, Oslo. Kap. 3-10. Totalt 150 sider

Grey, Chris (2009): A very short, fairly interesting and reasonably cheap book about organizations. SAGE, London, 171 sider

Lysgaard, Sverre (2001): Arbeiderkollektivet, Universitetsforlaget, Oslo. Innledning (Ragnvald Kalleberg) Kap. 3, 4 og 5: Totalt 131 sider

Artikler:

* Skilbrei, May-Len (2002), Modernisering, makt og mening i renholdsbransjen. I Ellingsæter, A.-L. og J. Solheim red.), Den usynlige hånd? Kjønnsmakt i moderne arbeidsliv. Oslo. Gyldendal akademiske. 31 sider. På Fronter

* Engelstad, Fredrik (2009). Børs og katedral. I Henrik G Bastiansen, Bernt Hagtvet, Guri Hjeltnes, Knut Lundby & Helge Rønning (red.), Det elegante uromoment. Hans Fredrik Dahl og offentligheten: festskrift på 70-årsdagen. Pax Forlag. s. 196-210. 15 sider. På Fronter

Samlet pensum 838 sider

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Ved kjøp av kompendier/kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

Publisert 3. okt. 2012 15:34 - Sist endret 7. jan. 2013 15:36