Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

11. april

Eksamensordning

Samlet vurdering: Emneoppgave og skoleeksamen.

Merknad: Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera.

Kunngjøring av eksamensresultater: 31. mai

Emneoppgave

Utlevering av oppgaven: 18. april

Innleveringsfrist: 25. april kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: NB! Oppgaven leveres i PDF-format i Inspera.

Kunngjøring av eksamensresultater: 31. mai

Skriftlig eksamen

Tid: 7. mai kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Sal 3C Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 31. mai

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. jun. 2020 08:38