Pensum/læringskrav

@ = artikkel finnes på internett

Slik finner du en artikkel fra pensumlisten

Bøker:

Ellingsæter, Anne Lise (2009): Vår tids moderne tider. Universitetsforlaget, Oslo. Kap. 2-10

Levin, M., T. Nilssen, J. E. Ravn og L. Øyum (2012) Demokrati i arbeidslivet. Den norske samarbeidsmodellen som konkurransefortrinn. Bergen: Fagbokforlaget: Kap.. 1–4 og     5–7. Totalt 150s

Lysgaard, Sverre (2001): Arbeiderkollektivet, en studie i de underordnedes sosiologi. Universitetsforlaget, Oslo. Innledning (Ragnvald Kalleberg) Kap. 2, 3, 4 og 5: Totalt 131 sider

Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan (2007): Hvordan organisasjoner fungerer, 4. utgave. Fagbokforlaget. Kap. 1-6, 9-12. Totalt: 340 sider

Artikler:

@Blinder, A. S. (2006) Offshoring: The Next Industrial Revolution? Foreign Affairs March/April 2006. (10 s.)

*Fennefoss, A. (2010): Lønnsforhandlinger: Organisasasjoner, institusjoner og normer. Kapittel 4 i Frønes & Kjølsrød (red): Det Norske samfunn, Gyldendal Akademisk . s.91-113). (23 s)

@Løken, E, T. A. Stokke and K. Nergaard (2013): Labour Relations in Norway. Fafo-report 2013:09 (76 sider)

@Mintzberg, Henry (1980): “Structure in 5’s: A Synthesis of the Research on Organization Design”, in Management Science, vol. 26, nr. 3, s. 322-241 (19 sider)

*Scott, W. R. (2013) Institutions and Organizations. Ideas, Interests and Identities. 4th. Edition. Los Angeles: Sage Kap 3 Three pillars of institutions. Totalt 30 s.

@Weber, Max (1971): Bureaucracy. Utdrag fra Economy and Society, Berkeley: University of California Press, s. 956-975 (20 sider)

Samlet pensum: ca 940 sider

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Ved kjøp av kompendier/kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

Publisert 8. nov. 2017 11:16 - Sist endret 8. nov. 2017 11:16