Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SOS2202 - Høst 2004

Innleveringsfristen for semesteroppgaven er utsatt med en uke til 16.november kl. 14.00.

29. okt. 2004 02:00

Undervisningen tirsdag 12-14 foregår på rom 421, Harriet holters hus.

18. okt. 2004 02:00

Undervisningstidspunktet blir som planlagt men det er mulig noe av undervisningen må flyttes fra medio oktober. Hvis det ikke viser seg mulig å finne et godt tidspunkt for alle kan det være at forelesningsrekken blir delt slik at ingen får problemer med undervisningskollisjoner.

10. aug. 2004 02:00