Semesterside for SOS2500 - Vår 2011

Anne Krogstad vil være bortreist den 29. mars (9.gang). Denne forelesningen forskyves dermed til 5. april. Siste forelesning (10. gang) vil holdes 12. april.

7. mars 2011 15:05

Kjære studenter. Etter forslag fra Lars Emil Johansen, deres medstudent på emnet og leder av Sosiologisk filmklubb, foretar vi en "minivisning" av filmen Babettes Gæstebud rett etter neste forelesning den 8. mars. Ullevål Kino er booket fra 12.15 til 14.00. Som kjent dreier neste forelesning seg om kategorisering, grenser og mat, og Fürst-artikkelen "Mat - et språk for overskridelse" drøfter denne filmen spesielt. Jeg introduserer artikkelen og filmen på slutten av forelesningen. Deretter går vi samlet bort på Ullevål Kino. Det er altså lurt med matpakke denne dagen. Jeg er klar over at dette ikke vil passe for enkelte (filmen er heller ikke pensum), men etter å ha drøftet ulike alternativer, falt vi ned på denne ordningen. Lars vil også sette opp plakater og invitere andre interesserte til selve visningen. Så kan flere av oss sitte sammen og "måpe i mørket". Bra initiativ!

2. mars 2011 15:28

Oversikt over kollokvieoppgaver og kollokviegrupper er lagt ut på Fronter under "Undervisning". Om det er studenter som ikke er satt opp på noen kollokviegruppe, så gi beskjed til foreleser, som vil plassere dere på en av de eksisterende gruppene.

14. feb. 2011 16:35