Resultatet fra semesteroppgaven ligger i studentweb

Du kan nå logge deg inn i studentweb for å se om du har bestått semesteroppgaven. Denne må bestås for at du skal kunne gå opp til eksamen.

Publisert 8. mai 2014 11:10