Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

6. april

Eksamensordning

Samlet vurdering: Emneoppgave og skriftlig eksamen.

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 19. juni

Emneoppgave

Utlevering av oppgaven: 10. april kl. 19:00

Innleveringsfrist: 20. april kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera.

Skriftlig eksamen

Tid: 26. mai kl. 09:00 (4 timer).

Oppmøte: 30 minutter før eksamen begynner.

Sted: Sal 3B Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. sep. 2020 10:15