Dette emnet er nedlagt

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

26. september

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 10. oktober kl. 10:00

Innleveringsfrist: 15. oktober kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. sep. 2020 02:28