Pensum/læringskrav

Album, Dag, Marianne Nordli Hansen og Karin Widerberg (red.) 2010. Metodene våre. Oslo: Universitetsforlaget (312 s.).

Loseke, D. R. 2013. Methodological Thinking. Basic Principles of Social Research Design. London: Sage (187 s.).

Ragin, Charles C. og Lisa M. Amoroso 2011. Constructing Social Research. The Unity and Diversity of Method. London: Sage (248 s).

Publisert 10. nov. 2014 15:25 - Sist endret 10. nov. 2014 15:25