Dette emnet er nedlagt

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

26. februar

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 12. mars kl. 10:00

Innleveringsfrist: 16. mars kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Oppgaven leveres i PDF-format i Inspera. Andre filformater aksepteres ikke.

Kunngjøring av eksamensresultater: 11. april

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2020 14:12