Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Album, Dag, Marianne Nordli Hansen og Karin Widerberg (red.) 2010. Metodene våre. Oslo: Universitetsforlaget (312 s.).

Loseke, Donileen R. 2015. Methodological Thinking. Basic Principles of Social Research Design. 2nd Edition. London: Sage (177 s.).

Ragin, Charles C. og Lisa M. Amoroso 2011. Constructing Social Research. The Unity and Diversity of Method. London: Sage (248 s).

Publisert 8. nov. 2017 12:15 - Sist endret 8. nov. 2017 12:15