Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SOS3500 - Vår 2008

Info om heldagsseminaret

Heldagsseminaret vil finne sted mandag 9. juni kl. 08.30 på rom 301 i Harriett Holters hus.

4. juni 2008 14:06

Info om innlevering av bacheloroppgaven

Bacheloroppgaven skal leveres inn 23. mai innen kl 14.00. Oppgaven leveres i to eksemplarer mellom 11.00 og 14.00 til en representant for ISS som sitter i den lille skranken til venstre for SV-Infosenter i foajeen i 1. etasje i Eilert Sundts hus. Dersom du ønsker å levere tidligere, ta kontakt med eksamenskonsulenten på mail: hallvard.berge@sosgeo.uio.no

Lykke til!

5. mai 2008 18:37

Info om muntlig eksamen

Muntlig eksamen arrangeres som et heldagsseminar, felles for emnene SOS3500 og SOS3501. Heldagsseminaret finner sted mandag 9. juni.

Hver student skal gi en muntlig presentasjon av bacheloroppgaven og dens tema på ca. 15 minutter, etterfulgt av spørsmål knyttet til oppgaven fra deltakerne på seminaret. Det skal altså ikke være en generell prøving av pensum, men kun spørsmål knyttet til de delene av pensum som klart relaterer seg til oppgaven, og eventuelt stoff utenfor pensum som studenten har brukt i bacheloroppgaven.

Nærmere info kommer.

6. mars 2008 14:17