Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SOS3500 - Vår 2009

Bacheloroppgaven skal leveres i to eksemplarer 22. mai mellom kl 11.00 og 14.00. En representant fra ISS tar imot oppgavene i skranken til venstre for SV-Infosenter i 1. etasje i Eilert Sundts hus. Dersom du ønsker å levere tidligere, ta kontakt med eksamenskonsulenten på mail: m.f.tretvoll@sosgeo.uio.no

Sammen med oppgavene skal det leveres en obligatorisk erklæring

Lykke til!

30. jan. 2009 12:36