SOS4001 - Pensum/læringskrav

* = i kompendium

@ = tilgjengelig på internett

Slik finner du en artikkel fra pensumlisten

Bøker:

Joas, Hans og Wolfgang Knöbl (2009): Social Theory. Twenty Introductory Lessons

Swedberg; Richard (2014): The Art of Social Theory. Princeton and Oxford: Princeton University Press

Kompendium

*Bennett, Jane (2010) "Preface", "The force of Things" and "The Agency of Assemblages", in Vibrant Matter. Durham and London: Duke University Press, vii-xix, 1-38 (13+37 = 50 sider)

*Blok, Anders and Jensen, Torben Elgaard (2011) "Sociology of Associations", in Bruno Latour: Hybrid Thoughts in a Hybrid World. Routledge, (side 102-129)

*Bråten, Stein L. (1998). Samspill som rasjonelt (sam)spill og bytte, i Bråten: Kommunikasjon og samspill fra fødsel til alderdom. Oslo: Tano Aschehoug. (side 135-154)

*Coole, Diana and Frost, Samantha (2010) "Introducing the New Materialisms", in New Materialisms: Ontology, Agency and Politics. Durham and London: Duke University Press, (side 1-43)

* Coser, Lewis A. & Bernard Rosenberg (1976) Definition of the field, i: Coser & Rosenberg (red.) Sociological Theory. A Book of Readings, New York, Macmillan publishing (side 1-14)

*Elster, Jon (2007) Desires and Opportunities; Persons and Situations; Unintended Consequences; i Elster: Explaining Social Behavior, Cambridge University Press (side 165-190; 300-311)

*Elster, Jon (2007) Is Social Science Possible? i Elster: Explaining Social Behavior, Cambridge University Press (side 445-467)

*Freese, Jeremy (2009) Preferences, in Hedström & Bearman (2009) The Oxford Handbook of Analytical Sociology, Oxford University Press. (side 94-113)

*Goldstein, Daniel H. (2009) Heuristics, in Hedström & Bearman (2009) The Oxford Handbook of Analytical Sociology, Oxford University Press. (side 140-165)

*Krogh, Mads (2016) "Kultur og ANT", i Bjørn Schiermer (red.) Kulturteori og kultursociologi. København: Reitzels Forlag, (side 119-145).

*Lukes, Steven (2004): Power: A radical view. Palgrave, Macmillan, 2. edition. (side 14–59).

*Merton, Robert K. ([1949] 1968) On Sociological Theories of Middle Range, in Robert K. Merton (1996) On Social Structure and Science, Chicago University press (side 41-50).

*Petersen, Trond (2009) Opportunities, in Hedström & Bearman (2009) The Oxford Handbook of Analytical Sociology, Oxford University Press. (side 115-139)

*Schiermer, Bjørn (2013) "Til tingene selv: Om hermeneutisk fænomenologi", i Fænomenologi: Teorier og metoder. København: Reitzels Forlag: 15-41 (36 sider)

E-pensum

@Blau, Peter (1977) A Macrosociological Theory of Social Structure, American Journal of Sociology, Vol. 83:26-54.

@Blumer, Herbert (1966). Sociological Implications of the thought of George Herbert Mead, American Journal of Sociology, Vol. 71: 535-544

@Breen, Richard, and John H. Goldthorpe. (1997) Explaining Educational Differentials: Towards a Formal Rational Action Theory, Rationality and Society 9:275-305.

@Boudon, Raymond (2003) Beyond Rational Choice Theory, Annual Review of Sociology, 29:1-21 (20 s)

@Coleman, James S. (1986) Social Theory, Social Research, and a Theory of Action, American Journal of Sociology, Vol. 91:1309-1335.

@Fiske, Susan T. (2000). Stereotyping, prejudge, and discrimination at the seam between the centuries: evolution, culture, mind, and brain. European Journal of Social Psychology, 30, 299–322.

@Hedström, Peter & Richard Swedberg (1998) Social Mechanisms, kap 1 I Hedström & Swedberg (red.) Social Mechanisms, Cambridge University press. (side 1- 31)

@Hernes, Gudmund (1976) Structural Change in Social Processes, American Journal of Sociology, Vol. 82: 513-518.

@Kanter, Rosabeth Moss (1977) Some Effects of Proportions on Group Life: Skewed Sex Ratios and Responses to Token Women, American Journal of Sociology, 82: 965-990.

@Latour, Bruno (2005) Reassambling the Social. Oxford: Oxford University press (side 20-170)

Pensum er 942 sider

All pensumlitteratur kan kjøpes hos Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Ved kjøp av kompendier/ kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

 

 

Publisert 18. mai 2017 13:05 - Sist endret 7. sep. 2017 08:37