Pensum/læringskrav

Album, Dag : Nære fremmede. Pasientkulturen i sykehus, (1996). Oslo: Tano. Sidene 29-50, 95-127, 141-163, 225-250. (104 sider).

Fog, Jette : Med samtalen som udgangspunkt. Den kvalitative forskningsinterview, (1994). København, Akademisk forslag. Kap 2 tom 7. (104 sider).

Silverman, David : Interpreting Qualitative Data, (2001) . London: Sage. Side 38-193. (155 sider).

Widerberg, Karin : Historien om et kvalitativt forskningsprosjekt, (2001). Oslo, Universitetsforlaget. Kap 3 tom 8 + Etterord. (130 sider).

Publisert 27. mai 2004 16:17 - Sist endret 27. mai 2004 16:19