Inst. skal teste innkjøpt diktafon, …

Inst. skal teste innkjøpt diktafon, hvis denne er kompatibel med PC-systemet vil vi gå til anskaffelse av flere. Mer info kommer her straks det er avklart.

Publisert 27. okt. 2005 15:16 - Sist endret 4. nov. 2005 11:54